Dziękujemy za wizytę na naszej stronie internetowej i zapraszamy także do odwiedzenia naszego salonu. Poniżej prezentujemy dane kontaktowe dzięki którym będziemy mogli porozmawiać i pomóc Państwu w stworzeniu pięknej łazienki a także każdego innego wnętrza Państwa domu. Zapraszamy!

Godziny pracy: Salon FRESKO czynny jest od pon-pt w godzinach 9:00 – 18:00, w soboty w godzinach 10:00 – 14:00 (magazyn czynny w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00).

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

      Zgodnie z obowiązującymi przepisami z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016r dotyczącymi ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych, 
a także uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej „RODO”, na podstawie art. 13 RODO niniejszym informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, obejmujących Pani/Pana dane kontaktowe oraz zajmowane stanowisko, podawanych 
w związku ze współpracą handlową prowadzoną z firma FRESKO Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze 
65-001 ul. Dąbrowskiego 41F, NIP 929-16-79-939 REGON: 977926672 (zwana dalej „Administrator”).  
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres: Zielona Góra 65-001 ul. Dąbrowskiego 41F, 
drogą mailową na adres e-mail: salon@freskosalon.pl, lub telefonicznie nr +48 68 3242440
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu wykonania umowy, która jest podstawą współpracy handlowej 
z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również rozwoju dalszej współpracy handlowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Pani/Pana dane osobowe udostępniane są firmie księgowej, firmie kurierskiej a także podmiotom zajmującymi się obsługą informatyczną Administratora.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
5.1. dostępu do treści swoich danych osobowych (zgodnie z art, 15 RODO),
5.2. żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art, 16 RODO),
5.3. żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),
5.4. żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art. 18 RODO),
5.5 przeniesienia Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO)
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Administrator nie będzie w oparciu o Pani/Pana dane osobowe podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym dokonywał profilowania.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 niniejszej informacji będą przechowywane przez okres trwania współpracy handlowej 
i okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
Telefon

tel stac: 68 324 24 40 tel kom: 695 288 642

E-mail

e-mail: salon@freskosalon.pl

Dane kontaktowe poszczególnych pracowników salonu – doradców ds. sprzedaży znajdą Państwo w zakładce Oferta.

Zobacz dane doradców >

Zapraszamy do wizyty w naszym salonie. Poniżej adres firmy oraz linki do mapy interaktywnej, aby zawsze mogli nas Państwo odnaleźć.

FRESKO Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 41f

65-001 Zielona Góra

Przejdź do interaktywnej mapy dojazdu > Mapa dojazdu >